Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) προχώρησε στην απευθείας ανάθεση στη ForestView, έργου υλοποίησης προγράμματος διαφημιστικής προβολής. Συγκεκριμένα, το έργο, διαρκείας τριών μηνών και μέχρι 28/02/2021, έχει αντικείμενο την υλοποίηση προγράμματος διαφημιστικής προβολής για 5 ελληνικά νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (Σάμος, Λέρος, Λέσβος, Χίος και Κως) στα διεθνή μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram. Η διαφημιστική προβολή θα απευθύνεται στις αγορές Ην. Βασιλείου, Γερμανίας, Αυστρίας, Σκανδιναβικών χωρών, Πολωνίας, Τσεχίας, Ολλανδίας, Ιταλίας, με προϋπολογισμό 186.000 ευρώ.