Η PBB, με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2018, διαθέτει σύνολο ενεργητικού 1,7 δισ. ευρώ, συνολικά δάνεια 820 εκατ. ευρώ και καταθέσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Διαθέτει δίκτυο 70 καταστημάτων και απασχολεί περισσότερους από 900 εργαζόμενους. Μετά την εξαγορά, η Postbank ενισχύει τη θέση της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά, με μερίδιο άνω του 10%, κατέχοντας την 3η θέση βάσει συνολικών δανείων. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Postbank θα διαθέτει σύνολο ενεργητικού άνω των 5 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια άνω των 600 εκατ. ευρώ. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ, ενώ η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2019.