Η διαφήμιση απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του B2B marketing, και πιο συγκεκριμένα το 19% αυτού, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα που πραγματοποίησε η Salesforce σε marketers. Ενώ, λοιπόν, η διαφήμιση παίρνει τη μερίδα του λέοντος, το account-based marketing, το content και το tools & technology ακολουθούν με το μερίδιο τους να φτάνει στο 16% έκαστο. Το 15% του προϋπολογισμού κατευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό και το 14% σε events και χορηγίες.

Από τις 37 αγορές που ερευνήθηκαν, οι marketers στην Ταϊβάν (15,%), την Ινδονησία (15%) και τη Νότια Αφρική (16%) διαθέτουν τα μικρότερα ποσά στη διαφήμιση. Από την άλλη, τα μεγαλύτερα ποσά στη διαφήμιση διαθέτουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (26%), το Βέλγιο (22%), η Ιρλανδία (22%) και η Ιταλία (22%).

Η Salesforce διαπιστώνει, επίσης, ότι το 47% των B2B marketers έχουν «αλλάξει εντελώς» το marketing channel mix ως αποτέλεσμα της πανδημίας, με την έρευνα του Warc να αναδεικνύει τις αυξανόμενες ευκαιρίες για το κομμάτι του B2B σε νέα κανάλια, όπως το video και το audio. (Πηγή: Warc)