Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη σε όλες τις κύριες γεωγραφικές περιοχές, τα κανάλια διανομής και τις κατηγορίες προϊόντων επέφερε αύξηση εσόδων για την Illycaffè S.p.A. το 2019, κατά 7,7%. Ο Massimiliano Pogliani, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ανέφερε: «Τα αποτελέσματα του 2019 δείχνουν μια πορεία ανάπτυξης για όλους τους βασικούς οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της μάρκας illy και της παγκόσμιας και πολυκαναλικής δραστηριοποίησης της επιχείρησής μας.

Επίσης, το 2019 συνεχίσαμε να επιδιώκουμε ένα υπεύθυνο επιχειρηματικό μοντέλο υιοθετώντας το νομικό καθεστώς της Κοινωφελούς Εταιρείας, που επιβεβαιώνει περαιτέρω την πρόθεσή μας για ανάπτυξη με υπεύθυνο, διαφανή και βιώσιμο τρόπο για τις κοινότητες με τις οποίες αλληλεπιδρούμε».

Μεταξύ άλλων, η αύξηση αυτή ενισχύθηκε και από την ώθηση που προήλθε από την εισαγωγή της κατηγορίας προϊόντων συμβατές κάψουλες, οι οποίες διακρίθηκαν ως η πιο επιτυχημένη κυκλοφορία προϊόντος για το 2019 στην κατηγορία προϊόντων καφέ στα ιταλικά σουπερμάρκετ. Ο Ιlly στην Ελλάδα εισάγεται και διανέμεται αποκλειστικά από την Kafea Terra ΑΕΒΕ.