Στο δυναμικό της DEMO Pharmaceuticals εντάχθηκε πρόσφατα η Σοφία Τσιτσώνη, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Media And Communications Manager.

Προέρχεται από την Αία Relate, στην οποία κατείχε μέχρι πρόσφατα τη θέση της Director of Strategy and Planning.