Στον Κώστα Καμπάκη ανέθεσε η Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ τη θέση του Chief Digital Consultant – Marketing, υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας επικοινωνιακής στρατηγικής data driven, insights-rich και με αντίκτυπο σε όλα τα ψηφιακά σημεία επαφής, στο πλαίσιο ολόκληρου του consumer journey κατά μήκος της διαδρομής του καταναλωτή.

Ο Κώστας Καμπάκης προέρχεται από τη Forestview, με τελευταία θέση αυτή του Client Partnerships Director (Integrated Marketing).