Η CB’a δημιούργησε ένα κοινό, ενοποιημένο γραφικό στυλ, χρησιμοποιώντας το αλεύρι ως βασικό συστατικό. Στόχος ήταν να επικοινωνηθεί η αυθεντικότητα της Αλλατίνη με έναν πιο σύγχρονο τρόπο, με βάση τις αξίες της ποιότητας, αγνότητας και παράδοσης. Ο επανασχεδιασμός συμπεριέλαβε τέσσερις κατηγορίες: Αλεύρι, μπισκότα, πτι-μπερ και κουλούρια.