Με την online και offline επικοινωνία της υπηρεσίας ΤΣΕΚ
Η συνεργασία της Steficon με τον Τειρεσία συνεχίζεται, εστιάζοντας στην online και offline επικοινωνία της υπηρεσίας ΤΣΕΚ του Τειρεσία.

Πρόκειται για ένα αρκετά απαιτητικό έργο, καθώς η προώθηση της υπηρεσίας χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς και σαφήνεια. Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες. «Η Steficon με μεγάλη χαρά ανέλαβε αυτό το έργο και απαντά στην εμπιστοσύνη που της δόθηκε, προσπαθώντας να ανταπεξέλθει με δημιουργικότητα και πρωτοπορία στις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.