Η West Research πραγματοποίησε ποσοτική έρευνα για να καταγράψει τις εκτιμήσεις των στελεχών της αγοράς για το οικονομικό κλίμα, την πορεία της αγοράς, και την κατάσταση των επιχειρήσεων τους εντός του 2021. H έρευνα διεξήχθη το πρώτο δίμηνο του 2021 με την επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή Γεωργίου Μπάλτα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με τα κύρια ευρήματα, οι εκτιμήσεις των στελεχών είναι μοιρασμένες σχεδόν 50-50 για το αν θα έχουμε ή όχι ταχεία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης, ενώ τα στελέχη είναι αρκετά αισιόδοξα για τη διαμόρφωση στο έτος 2021 των πωλήσεων, των παραγγελιών, της απασχόλησης και των επενδύσεων της επιχείρησης τους, συγκριτικά με το έτος 2020.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναμένει σταθερότητα ή αύξηση της διαφήμισης, καθώς και των προωθητικών ενεργειών το 2021, συγκριτικά με το 2020. Επίσης, τα στελέχη δηλώνουν ότι θα αξιοποιήσουν μία μεγάλη ποικιλία εργαλείων του marketing εντός του 2021 και τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις τους καταλαμβάνουν η ψηφιακή διαφήμιση, οι προωθητικές ενέργειες σε καταναλωτές και η οργανική προβολή στα κοινωνικά μέσα. Συμπερασματικά, τα στελέχη είναι αρκετά αισιόδοξα για το 2021, το οποίο αναμένουν να εξελιχθεί καλύτερα από το 2020. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι πολύ μεγάλες και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν θετικότερες προσδοκίες σε σχέση με τα μικρομεσαία μεγέθη της αγοράς.