Στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων FMCG

Προοδευτική σταθεροποίηση στις πωλήσεις του κλάδου λιανεμπορίου τροφίμων FMCG καταγράφει η κυλιόμενη «Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG» του ΙΕΛΚΑ, με βάση τις απόψεις 180 στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου. Συγκεκριμένα, 40% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν το τρέχον εξάμηνο, ενώ 43% ότι θα μειωθούν. Ωστόσο, στελέχη του λιανεμπορίου είναι πιο αισιόδοξα, συγκριτικά με στελέχη της βιομηχανίας.

Η αρνητική τάση στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας, το 2020, σταθεροποιείται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς, τον Φεβρουάριο 2020, μόλις το 3% θεωρεί ότι βελτιώθηκε και το 90% ότι χειροτέρεψε. Αναφορικά με το οικονομικό κλίμα, ο δείκτης καταγράφεται στο -0,18, αυξημένος λίγο σε σχέση με τον Οκτώβριο 2020, υψηλότερος σε σχέση με τις χαμηλότερες επιδόσεις, αλλά με αρνητικό πρόσημο. Έτσι εξηγείται ότι 85% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η έκτακτη κατάσταση με τον Covid-19 θα διαρκέσει τουλάχιστον ως το τέλος του 2021, ενώ 97% ότι η αγορά και η οικονομία θα επηρεάζονται έως το τέλος του 2021 ή και περισσότερο και 70% τουλάχιστον ως το καλοκαίρι του 2022.