Για το β’ εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα τάσεων του ΙΕΛΚΑ
Μείωση των πωλήσεων, σταθερές τιμές προϊόντων και αυξητικές τάσεις παραγωγικότητας και καινοτομίας, βλέπουν τα στελέχη του κλάδου FMCGs για το β’ εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με την καταγραφή των απόψεών τους στην 3η κυλιόμενη 6μηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα στελέχη του κλάδου σε ποσοστό 81% θεωρούν ότι το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 η οικονομική κατάσταση χειροτέρεψε, 16% ότι έμεινε αμετάβλητη και 4% ότι βελτιώθηκε. Σε σχέση με τις πωλήσεις, το 68% θεωρεί ότι, για την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις θα είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, το 19% αναμένει σχεδόν αμετάβλητες πωλήσεις και το 13% αύξηση. Μεσοσταθμικά, η εκτίμηση των στελεχών είναι ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν κατά 2,12% περίπου.

Καθώς οι πωλήσεις εξαρτώνται αρκετά από την ψυχολογία του καταναλωτή, τα στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι το πρόσημο μπορεί να αλλάξει θετικά, εάν υπάρξει βελτίωση σε μακροοικονομικό επίπεδο. Σημαντικό εύρημα είναι ότι για πρώτη φορά από την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, καταγράφεται η εκτίμηση ότι οι τιμές θα μείνουν αμετάβλητες και μάλιστα το 22% εκτιμά ότι θα παρουσιάσουν πτώση. Αυτό αποδίδεται στον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό, ως αποτέλεσμα και των πρόσφατων εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Όσον αφορά στα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις, τα στελέχη τα εντοπίζουν στην αβεβαιότητα του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, στις μειωμένες πωλήσεις, στις αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών, αλλά και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Ως προτεραιότητες, αναφέρονται η αύξηση των πωλήσεων, η μείωση του κόστους λειτουργίας, η καινοτομία, η αναβάθμιση των δικτύων, η εξυπηρέτηση πελατών και η πολυκαναλική διάθεση προϊόντων.