Νέα κλαδική μελέτη της ICAP για τις φαρμακευτικές εταιρείες
Η αγορά φαρμάκου στην Ελλάδα παρουσιάζεται ελαφρώς ενισχυμένη την τελευταία τριετία (2015-2017), ως αποτέλεσμα της διαχρονικά αυξανόμενης νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, επισημαίνει η τελευταία κλαδική μελέτη που κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP, για τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές του φαρμακευτικού κλάδου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τo 40,5% της αγοράς αφορά πωλήσεις φαρμάκων που διατέθηκαν απευθείας σε νοσοκομεία, ενώ το υπόλοιπο 59,5% αφορά πωλήσεις φαρμάκων προς φαρμακεία. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία παρουσιάζει αισθητή βελτίωση στην οικονομική της αποδοτικότητα, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης χρήσης εγχωρίως παραγόμενων γενοσήμων φαρμάκων και της διεύρυνσης της εξαγωγικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα, οι πολυεθνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να ενισχύουν τη δραστηριότητα των εγχώριων αντιπροσώπων τους και προχωρούν σε σημαντικές επενδύσεις.