Σταθερά ανοδική πορεία ακολούθησε την τριετία 2018-2020 ο κλάδος των φαρμακευτικών εταιρειών, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3% το 2020 σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής μελέτες της Icap Crif για τον κλάδο.

H Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της Icap Crif, επεσήμανε ότι η δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε το 2020 κατά 3% σε σχέση με το 2019 και ανήλθε στα 2 εκατ. ευρώ.

Το Clawback & Rebate στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα το 2020 σε σχέση με το 2019, διαμορφούμενο σε 1,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη παρουσίασε μικρή μείωση τη διετία 2019-2020 και υπολογίζεται σε 1, 6 εκατ. ευρώ το 2020.