Σύμφωνα με ετήσια έρευνα της Randstad Hellas

Το Outplacement είναι ένα πρόγραμμα επανατοποθέτησης εργαζομένων στην αγορά εργασίας μετά τη λήξη της εργασιακής τους συνεργασίας και κατά τη διαδικασία εύρεσης της επόμενης επαγγελματικής τους θέσης. Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2014, μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με συμμετοχή 325 στελεχών εταιρειών, ανεξαρτήτως κλάδου.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 38% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση προσωπικού το 2013 με κύριο λόγο την εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας (65%), με το 40% να προσφέρει Outplacement στο συνολικό πακέτο αποζημίωσης. Το 62% δεν προσέφερε Outplacement κυρίως λόγω πολιτικής της εταιρείας, ενώ το 89% των εταιρειών που προσέφεραν Outplacement ήταν πολυεθνικές και το 8% ελληνικές.

Το σημαντικότερο ίσως εύρημα της έρευνας είναι ότι το 97% των επαγγελματιών του δείγματος που γνωρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα την πρότεινε σε συναδέλφους, ενώ το 100% από αυτούς που τη χρησιμοποίησαν εντός του 2013 θα προχωρούσαν σε τέτοια σύσταση.