Το LG ThinQ 2021 Smart Home Report, το οποίο βασίστηκε σε έρευνα σε δείγμα 837 Αμερικανών, οι οποίοι είχαν πρόσφατα αγοράσει έξυπνες οικιακές συσκευές, παρουσίασε η LG Electronics. Η εταιρεία τόνισε ότι ένα «έξυπνο» σπίτι μπορεί να μεταμορφώσει την καθημερινότητα, καθώς, αντίθετα με ό,τι πιστεύουν κάποιοι, οι λιγότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία χρήστες είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τα «έξυπνα» σπίτια τους.

Ειδικά στις ηλικίες 50-54, ο δείκτης ικανοποίησης βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα, καθώς περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, στην ερώτηση «Τι ζητούν οι χρήστες από ένα έξυπνο σπίτι», το 17,3% απάντησε ότι θέλει να ελέγχονται αυτόματα οι συσκευές, το 15,7% να εξοικονομεί ενέργεια και κόστος, ενώ το 13,3% να είναι προσωποποιημένο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ανάμεσα στα οφέλη που προσφέρει ένα έξυπνο σπίτι, το 17,3% των ερωτηθέντων απάντησε ότι βρίσκει πιο σημαντική την εξοικονόμηση ενέργειας.