Με το θέμα «Beyond Borders»

Το 7ο Yearbook θα αναδείξει επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και τα στελέχη τους που ηγούνται σε θέματα εξαγωγών και εξωστρέφειας, δείχνοντας το δρόμο για την αειφόρο ανάπτυξη. Μερικοί από τους συμμετέχοντες είναι οι H.E. Abdalla S. El-Badri, Γενικός Γραμματέας OPEC, Kelly Bricker, Πρόεδρος The Global Sustainable Tourism Council, και Andreas Andreadis, Διευθύνων Σύμβουλος ΣΕΤΕ. Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή για επιχειρήσεις και οργανισμούς είναι η 27η Δεκεμβρίου 2013.