Σύμφωνα με μελέτη του ΙΕΛΚΑ
Στα επίπεδα του 2012 παραμένουν οι τιμές των τροφίμων παρά τις σημαντικές αυξήσεις του ΦΠΑ, ενώ οι πραγματικές τιμές είναι κατά 7% χαμηλότερες λόγω προσφορών στα s/m, λέει νέα μελέτη του ΙΕΛΚΑ.

Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από το ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι οι σημαντικές αυξήσεις στη φορολογία των τροφίμων (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης) έχουν απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις του κλάδου (λιανεμπορικές εταιρείες και προμηθευτές). Στην κατηγορία «Είδη διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά», οι τιμές τον Ιούλιο του 2017 διαμορφώνονται 1,5% περίπου χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2015 σημαντικό ποσοστό των τροφίμων αύξησε τον συντελεστή ΦΠΑ από 13% σε 23% και εκ νέου τον Ιούνιο του 2016 σε 24%, αύξηση που αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε επιβάρυνση 3,0-3,5% περίπου, ενώ από τον Ιανουάριο του 2017 σημαντικές κατηγορίες προϊόντων έχουν επιβαρυνθεί με ειδικούς φόρους κατανάλωσης (π.χ. καφές).

Θεωρητικά, αν δεν είχαν προκύψει οι αυξήσεις στη φορολογία θα μπορούσαν οι τιμές να είναι ακόμα και 4,0% χαμηλότερα. Στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνεται η επίδραση των προσφορών και εκπτώσεων οι οποίες έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΕΛΚΑ εκτιμάται ότι η επίδραση των προσφορών το τελευταίο διάστημα αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση στο σύνολο των προϊόντων που παρέχεται μέσω των μεγάλων αλυσίδων s/m σε 7,2%.

Όσον αφορά στους καταναλωτές, το 65% σύμφωνα με την ετήσια πανελλήνια έρευνα καταναλωτών s/m με δείγμα 2.000 ατόμων, αξιολογεί θετικά τις τιμές στα s/m και δηλώνει ικανοποιημένο. Παράλληλα, το 74% έχει θετική άποψη για την σχέση ποιότητας-τιμής. Από την πλευρά των επιχειρήσεων (αλυσίδες και προμηθευτές), τα στελέχη του κλάδου προβλέπουν για το επόμενο διάστημα περαιτέρω σταθεροποίηση των τιμών.