Δύο Silver βραβεία απέσπασε η εταιρεία Μέγα, στο πλαίσιο των Environmental Awards 2020, για τις αειφόρες πρακτικές που εφαρμόζει. Συγκεκριμένα, η εταιρεία απέσπασε Αργυρό βραβείο στην ενότητα «Resource Sustainability» για το Waste Management της και Αργυρό στην ενότητα «Organization and Process Innovation» στην κατηγορία «Sustainable Business» για τις εταιρικές πρακτικές και ενέργειές της για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.