Συμφωνία απόκτησης συνολικού ποσοστού 91,2%

Η Vodafone Ελλάδας κατέχει ήδη 18,4% μερίδιο στην hellas online και με την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας – η οποία τελεί υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ- το συνολικό ποσοστό θα ανέλθει στο 91,2%. Όπως είναι γνωστό, η Vodafone Ελλάδας και η hellas online έχουν εμπορική συνεργασία από το 2009, όταν η Vodafone απέκτησε ποσοστό άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της hellas online.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Γλαύκος Περσιάνης, δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία θα επιταχύνει τη στρατηγική μας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας και αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αγορά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των συνδρομητών μας, μέσα από ένα από τα πιο ανεπτυγμένα δίκτυα στην Ελλάδα. Η Vodafone θα συνεχίσει να επενδύει στη χώρα σε υποδομές και καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες συμβάλλουν έμπρακτα στην ανάπτυξη και στην οικονομία».