Αύξηση των αγορών από ελληνικά e-shops και ενίσχυση της multichannel συμπεριφοράς
Το 2019 αναμένεται περίπου 4 εκατομμύρια Έλληνες να αγοράσουν online προϊόντα/υπηρεσίες αξίας πάνω από 5 δισ. ευρώ, με μεγάλη άνοδο να καταγράφεται στην κατηγορία «παραγγελία έτοιμου φαγητού», επισημαίνει η νέα ετήσια μελέτη «προοπτικών ηλεκτρονικού εμπορίου» που διεξάγει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του ΟΠΑ.

Η μελέτη επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ενώ πάνω από 7.000 ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν πλέον ψηφιακό κανάλι πώλησης, λίγα παραμένουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα που έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση του GRECA. Καταλυτικός εμφανίζεται ο ρόλος των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην οργανωμένη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν Β-Β, ενώ συνεχίζεται η σημαντική πολυκαναλική (multichannel) συμπεριφορά των καταναλωτών, με αύξηση των επενδύσεων από πλευράς εταιρειών στο ψηφιακό marketing και σε πανκαναλικό (omnichanel) αγοραστικό περιβάλλον. Επιπλέον, η μελέτη κατέγραψε περαιτέρω εδραίωση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και των ψηφιακών πληρωμών, ενώ σημαντική είναι και η διείσδυση των κινητών συσκευών, με τους Η/Υ να παραμένουν παρόλα αυτά το κύριο μέσο online αγορών. (Αναλυτικότερα η έρευνα στη σελ. 3)