Ως το 2019, σύμφωνα με προβλέψεις της Magna Global

Η συνολική παγκόσμια δαπάνη σε Programmatic αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 37 δισ. δολαρίων ως το 2019. Τα παραπάνω, αποτελούν μερικά από τα ενδιαφέροντα ευρήματα πρόσφατης μελέτης της Magna Global, η οποία αποτυπώνει τη σημαντική δυναμική του Programmatic για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, στις 41 χώρες που μελετήθηκαν η αγοραπωλησία display και video inventory μέσω Programmatic θα ανέλθει σε 14,2 δισ. δολάρια για το 2015, σημειώνοντας αύξηση 49% σε σχέση με το 2014. Οι ευκαιρίες που προσφέρει το Programmatic για μείωση του κόστους αγοράς και πώλησης inventory, για την καλύτερη κεφαλαιοποίηση των impressions στα ψηφιακά Μέσα και για βελτιστοποίηση των καταναλωτικών δεδομένων –και συνεπώς της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών-, αναφέρονται στους βασικότερους λόγους πίσω από τη δυναμική ανάπτυξη του Programmatic. Η Magna Global είναι η παγκόσμια στρατηγική μονάδα media της IPG Mediabrands που στην Ελλάδα δραστηριοποιείται με τις εταιρείες UM, Initiative & reprise media.