Οι παράμετροι που διαμορφώνουν την οικονομική επίδραση σύμφωνα με το Impact Valuation είναι η συμβολή στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και η δημοσιονομική συνεισφορά. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Novartis Hellas προχώρησε το 2018 σε επενδύσεις R&D αξίας 4,3 εκατ. δολαρίων, πραγματοποίησε 79 κλινικές μελέτες με ωφελούμενους 2.000 έλληνες ασθενείς και διέθεσε 43 θεραπείες, o κοινωνικός αντίκτυπος των οποίων υπολογίζεται σε 469 εκατ. δολάρια (συνεισφορά του υγιούς πληθυσμού στο ΑΕΠ).

Η εταιρεία στήριξε το έργο 18 ενώσεων ασθενών, προχώρησε σε δωρεές φαρμάκων και συνέβαλε στο ερευνητικό έργο σε δημόσια νοσοκομεία, πανεπιστήμια και επιστημονικές εταιρείες. Η Susanne Kohout, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Novartis Hellas, υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα με έμφαση σε ανθρώπινο δυναμικό και απασχόληση.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται δράσεις όπως το πρόγραμμα «Ανοιχτά Φτερά» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης, μέσω του οποίου 152 νέοι άνεργοι πτυχιούχοι έλαβαν ειδική πιστοποίηση ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους και ποσοστό άνω του 17% αποκαταστάθηκε επαγγελματικά. Η Novartis Hellas προγραμματίζει αντίστοιχες πρωτοβουλίες τη διετία 2019-2020, με έμφαση στην παροχή ίσων ευκαιριών, ανάπτυξης ικανοτήτων και εθελοντισμού των εργαζομένων.