Τουλάχιστον έως τα τέλη του 2021 θα διαρκέσει η έκτακτη κατάσταση του Covid-19, σύμφωνα με εκτιμήσεις 85% των στελεχών του κλάδου των FMCGs, στο πλαίσιο της κυλιόμενης Έρευνας Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του ΙΕΛΚΑ. Παράλληλα, 97% πιστεύουν ότι η αγορά και η οικονομία θα επηρεάζονται από την έκτακτη κατάσταση έως το τέλος του 2021 ή και περισσότερο, και 70% τουλάχιστον ως το καλοκαίρι του 2022. Επίσης, καταγράφεται ξεκάθαρα η κόπωση τόσο του κοινού, όσο και των επιχειρήσεων, με 85% των ερωτηθέντων να θεωρούν ότι οι πολίτες και 51% ότι το προσωπικό των επιχειρήσεων έχουν κουραστεί από τα συνεχιζόμενα μέτρα.

Παρ’ όλα αυτά, συμφωνούν ότι το κόστος από τα μέτρα περιορισμού της λειτουργίας της αγοράς είναι αποδεκτό με τέσσερα στα πέντε στελέχη να θεωρούν ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Ενδεικτικά, αναφέρεται, επίσης, ότι η εκτιμώμενη αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω Covid-19 ανέρχεται σε 5%, ενώ στα 160 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθει το αναμενόμενο επιπλέον κόστος το 2021 στα super markets για τη διαχείριση της πανδημίας.