Σύμφωνα με την έρευνα του IAB Hellas για το πρώτο τρίμηνο του 2011

Όπως συνέβη και πέρυσι, πρώτος σε διαφημιστική δαπάνη ήταν ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών με επενδύσεις 3,6 εκατομμυρίων ευρώ, και ποσοστό 22,7% επί της συνολικής δαπάνης. Ακολουθήθηκε από τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, με επενδύσεις 3,4 εκατομμυρίων ευρώ και ποσοστό 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση πλασαρίστηκε τα Καταναλωτικά Αγαθά με κονδύλια 3 εκατομμυρίων ευρώ και ποσοστό 18,7%. Τέλος, την πεντάδα συμπλήρωσαν η Ψυχαγωγία με ποσοστό 9,2% και η Λιανική με 6,5%.