Εγκρίθηκαν σχετικά κονδύλια

Τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν το πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (2,4 εκατ. ευρώ), ο ΟΚΑΝΑ (2 εκατ. ευρώ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.Α. 2007-2013 (1,5 εκατ. ευρώ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (1,08 εκατ. ευρώ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος (1 εκατ. ευρώ), το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (950.910 ευρώ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (500.000 ευρώ), η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (500.000 ευρώ), η Περιφέρεια Κρήτης (460.000 ευρώ), ο Δήμος Ηρακλείου (370.000 ευρώ), η Περιφέρεια Ηπείρου (341.000 ευρώ) και ο ΟΔΙΕ (320.000 ευρώ).