Σύμφωνα με τα στοιχεία, το διάστημα αυτό οι Εθνική, Alpha, Πειραιώς, Eurobank και Τράπεζα Αττικής δαπάνησαν 10.908.944 ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

1. Η Τράπεζα Πειραιώς επένδυσε 3.494.000 ευρώ.
2. Η Εθνική Τράπεζα επένδυσε 2.949.228,13 ευρώ σε διαφημίσεις και 828.135,17 ευρώ, που αφορούσαν πληρωμές ΦΠΑ, αγγελιόσημο, ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων και λοιπές επιβαρύνσεις.
3. Η Alpha Bank επένδυσε 2.540.351,25 ευρώ για διαφημίσεις και 557.809,92 ευρώ για λοιπά τέλη (αγγελιόσημο 391.855,89 ευρώ, φόρος τηλεόρασης 163.886,44 ευρώ, ειδικό τέλος 635,23 ευρώ και δημοτικός φόρος 1.432,36 ευρώ).
4. Η Eurobank κατέβαλε 1.146.878,55 ευρώ για διαφημίσεις και φόρους (ΦΠΑ, φόρος τηλεόρασης) και 357.831,07 ευρώ για αγγελιόσημο.
5. Η Τράπεζα Αττικής 778.487,78 ευρώ σε διαφημίσεις και φόρους και 380.779,77 ευρώ για αγγελιόσημο.