Για την καμπάνια χρειάστηκαν 7 ώρες Brainstorming, 16 ώρες Casting, 24 ώρες γυρισμάτων και 10 ώρες μοντάζ. Από τη διαδικασία του brainstorming μέχρι την ενεργή συμμετοχή τους στα γυρίσματα μπροστά και πίσω από τις κάμερες, οι σπουδαστές των Τμημάτων Φωτογραφίας, Σεναριογραφίας, Γραφιστικής, Ηλεκτρολογίας, Αισθητικής συμμετείχαν ενεργά, μαζί με τους καθηγητές τους.