Προσφέρει εξειδικευμένες επενδυτικές συμβουλές για χορηγίες σε ΜΚΟ

Απευθύνεται σε εταιρείες που θέλουν να αναδείξουν ένα κοινωνικά υπεύθυνο προφίλ και να επενδύσουν σε χορηγίες, σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και οργανισμούς. Το sponsor-it παραθέτει ενέργειες που αποζητούν χορηγούς και αναλαμβάνει να ταυτίσει συγκεκριμένες χορηγίες με εταιρείες, ανάλογα με το είδος της εταιρείας, το budget αλλά και τα ενδιαφέροντά της, προσφέροντας εξειδικευμένες επενδυτικές συμβουλές.

Επιπλέον, το sponsor-it αναπτύσσει σχέσεις με τα κυριότερα social media, με στόχο να προβάλλει τις χορηγίες μέσω της κοινωνικής δικτύωσης. Πέρα από την ανεύρεση χορηγιών και τη διαφήμιση που προσφέρει, το sponsor-it ενημερώνει, παρουσιάζοντας έρευνες και εξελίξεις στον χώρο της ΕΚΕ και εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα. Στην ιστοσελίδα του μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για συνέδρια, εκδηλώσεις, καμπάνιες, αλλά και κυβερνητικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.