Υποστηρίζοντας ακόμα περισσότερες οικογένειες

Έναν χρόνο μετά την πλήρη ανακατασκευή ενός ακινήτου για τη στέγαση οικογενειών, η πρωτοβουλία «Σπίτι Αισιοδοξίας» της P&G αγκαλιάζει πλέον και εκείνες τις οικογένειες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα «Δίκτυο Κοινωνικής Κατοικίας», αλλά βρίσκονται σε αναμονή στέγης σε μια από τις Κοινωνικές Κατοικίες. Η P&G σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, θα στηρίξει το διευρυμένο δίκτυο οικογενειών, προσφέροντας βασικά είδη διαβίωσης, δωρεάν πρόσβαση σε προγράμματα στήριξης και κοινωνικής επανένταξης, αλλά και επαγγελματική κατάρτιση. Η Δέσποινα Πάσσαρη, Διευθύντρια Επικοινωνίας της P&G για την ΝΑ και Κεντρική Ευρώπη, αναφέρει: «Κάνουμε ακόμη ένα βήμα, προσφέροντας εφόδια σε περισσότερες οικογένειες, ώστε να έχουν την ευκαιρία να ονειρευτούν ξανά».