Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών «ΕΘΕΑΣ» προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ στη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και το Βιετνάμ».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.489.326 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 36 μήνες και προθεσμία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022.

Παράλληλα, ανοικτό διαγωνισμό προκήρυξε και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), για το έργο «Προώθηση Οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών σε αγορές τρίτων χωρών, και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.471.974 ευρώ, με υποβολή προσφορών έως την Τρίτη 26 Απριλίου.