Συγκεκριμένα, ο ένας διαγωνισμός αφορά στη Ν. Κορέα και στη Σιγκαπούρη και έχει προϋπολογισμό 2.094.325 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ο άλλος αφορά στον Καναδά, στην Κολομβία και στο Μεξικό, με προϋπολογισμό 2.758.745 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και για τους δύο διαγωνισμούς είναι η Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019.