Για υπηρεσίες συμβούλου δημοσιότητας

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 600.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2014.