Αναβάθμιση διαδικτυακών καναλιών τουριστικής προβολής

To έργο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μελέτη και εκπόνηση ψηφιακής στρατηγικής, κειμενογραφική επιμέλεια και μετάφραση κειμένων παροχή φωτογραφικού υλικού, online προώθηση και SEO, αναβάθμιση, υποστήριξη και διαχείριση παρουσίας στα social media. Προβλέπει επίσης την παροχή ανθρώπινου δυναμικού από πλευράς αναδόχου στην ΕΑΤΑ, για τη διαχείριση των social media. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 416.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 27 Μαϊου.