Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διαδικασία -η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης-, συμμετέχουν οι εταιρείες Mullen Lowe Athens, Magnet και DDB Athens. Στόχος της ΕΛΟΠΥ είναι να έχει αναθέσει το έργο μέχρι 10 Μαρτίου. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των δράσεων προώθησης για το 2019 ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ, με αγορές-στόχους την Ιταλία (800.000 ευρώ) και την Ελλάδα (200.000 ευρώ). Όπως είναι γνωστό, η ΕΛΟΠΥ έχει αναπτύξει την ονομασία «Ελληνικό ψάρι-Fish from Greece», η οποία αποτελεί τον άξονα της επικοινωνιακής της στρατηγικής.

Η σήμανση των προϊόντων υποστηρίζεται από ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης της ΕΛΟΠΥ και τοποθετείται ως η σφραγίδα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τους αγοραστές και καταναλωτές ελληνικών φρέσκων ψαριών ανά τον κόσμο. Όπως αναφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΟΠΥ που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, η Ένωση βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης του προτύπου πιστοποίησης, με στόχο την έναρξη διάθεσης προϊόντων με σήμανση από τον Ιούνιο του 2019.