Η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου προκήρυξε διαγωνισμό με τίτλο «Αγορά υπηρεσιών Ευαισθητοποίησης και Προβολής μέτρων προστασίας για Υπεύθυνο Παίγνιο στο Καζίνο».

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 18/09/2023.