Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών προβολής της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών 2021 στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης».

Βασικός στόχος του έργου είναι η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των ατόμων που διαμένουν μόνιμα στην ελληνική επικράτεια, για τους στόχους, τις διαδικασίες και τον χρόνο διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών του έτους 2021. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η επικοινωνιακή στρατηγική πρέπει να περιέχει μηνύματα, τα οποία θα είναι σαφή, απλά και προσιτά προς το κοινό.

Τα μηνύματα θα πρέπει να ενημερώνουν, να κινητοποιούν και να ωθούν τους πολίτες στη στήριξη της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021. Τα μέσα που απαιτείται να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για τη διαφημιστική προβολή είναι, μεταξύ άλλων, τα Google Display Network, YouTube, Facebook, Instagram, Viber και δίκτυο εμφάνισης διαφημίσεων video (μέσα σε ιστοσελίδες). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 74.338 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τη Δευτέρα 26/07/2021.