Προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου AE (ΤΑΙΠΕΔ) διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο των υπηρεσιών προς ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη στον σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΤΑΙΠΕΔ.

Το έργο απαρτίζεται από τρία μέρη: Επικοινωνιακή στρατηγική και υλοποίησή της, Διαχείριση του ιστότοπου www.hradf.gr και Έρευνες κοινής γνώμης. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει υποστήριξη και διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations) και Δημοσίων Υποθέσεων (Public Affairs), Media Relations, διοργάνωση παρουσιάσεων, συναντήσεων και προωθητικών ενεργειών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από 1/7/2020, με ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος τα 70.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται μέχρι και τις 25 Μαΐου 2020.