Με προϋπολογισμό 806.452 ευρώ.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Νησιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2018-2023». Το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Branding της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, επικοινωνιακή καμπάνια νησιών Βορείου Αιγαίου με δημιουργία site, SEO, video, Social Media Strategy, στοχευμένη ATL επικοινωνία, ψηφιακό περιεχόμενο & αναμόρφωση μίγματος marketing, digital marketing campaigns, δημιουργία blog, παραγωγή σειράς θεματικών βίντεο, εκθέσεις τουρισμού, ενέργειες ATL (παραγωγή έντυπου υλικού, καταχωρήσεις, ραδιόφωνο) και δημιουργία σποτ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 806.452 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ τις 16/06/2020.