Ύψους 1,5 εκατ. ευρώ

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΤΑ) διεξάγει διαγωνισμό με αντικείμενο την «Υλοποίηση καμπάνιας γενικής τουριστικής προβολής, για την προώθηση της Αθήνας ως μια ζωντανή και αυθεντική πόλη».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών προώθησης της ταυτότητας της Αθήνας, ως μια ζωντανή και αυθεντική πόλη, οι οποίες θα διενεργούνται συμπληρωματικά σε υφιστάμενες στρατηγικής σημασίας δράσεις (εκθέσεις, συνέδρια εκδηλώσεις κ.λπ.), που υλοποιούνται από τρίτους στην πόλη της Αθήνας.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού του δημιουργικού καμπάνιας και παροχή offline ενεργειών διοργάνωσης εκδηλώσεων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.503.241 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με προθεσμία υποβολής συμμετοχών την 9η Ιουλίου 2019.