Ο ανάδοχος θα αναλάβει την αγορά διαφημιστικού χρόνου και θα προτείνει και θα υλοποιήσει το media plan της επικοινωνιακής καμπάνιας του Οργανισμού σε ότι αφορά το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο AthenaCard/Athena Ticket. Η καμπάνια θα προβληθεί σε ηλεκτρονικά μέσα (ιστοσελίδες) και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/4/2019.