Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη και βελτίωση της «εικόνας» του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και στην προβολή της ΕΡΤ ως «ανοιχτή, προσβάσιμη και διαδραστική Δημόσια Ραδιοτηλεόραση», στην ενιαία αισθητική παρουσία και ταυτότητα για το σύνολο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης, κ.α. Το έργο έχει προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και προθεσμία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό είναι 12 Φεβρουαρίου.