Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με προθεσμία υποβολής συμμετοχών την Τρίτη 30/07. Όπως αναφέρει η διακήρυξη, η ΔΕΘ – Helexpo, όσον αφορά την προσέλκυση χορηγιών και την επικοινωνία, επιθυμεί να δώσει έμφαση και αναγνωρίζει ως πλέον σημαντικούς τους 3 παρακάτω άξονες: Δράσεις για ανεύρεση χορηγών, Στρατηγική Εταιρικής Επικοινωνίας, δράσεων και υπηρεσιών του Φορέα ΔΕΘ – Helexpo ΑΕ και των Εκθεσιακών προϊόντων της, και Δράσεις για δημιουργία δικτύου συνεργατών στα Βαλκάνια και ανάπτυξη σχέσεων με φορείς και επιχειρήσεις των Βαλκανίων.