Ύψους 264.400 ευρώ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) διεξάγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών προώθησης νέων προϊόντων & υπηρεσιών της ΔΕΗ & κάλυψης νέων ρόλων εξυπηρέτησης πελατών». Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης ομάδας έργου που θα είναι υπεύθυνοι για την προώθηση των νέων προϊόντων/υπηρεσιών της ΔΕΗ, την εκπαίδευση των πελατών στη χρήση των ηλεκτρονικών καναλιών εξυπηρέτησης, αλλά και την προώθηση χρήσης των σύγχρονων συσκευών (DIY Kiosks, QMS, tablets κ.λ.π.) που θα ενταχθούν στη λειτουργία των καταστημάτων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 264.400 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 25/11/2020.