Με προϋπολογισμό 465.000 ευρώ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) διεξάγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Ανάπτυξη και υποστήριξη προγράμματος πιστότητας (loyalty) πελατών». Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογής, καθώς και λειτουργία προγράμματος πιστότητας (loyalty) και επιβράβευσης των συνεπών πελατών της επιχείρησης, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ενεργοποίηση του λογισμικού.

Συνοπτικά το έργο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ανάπτυξη προσωποποιημένης εφαρμογής προνομίων η οποία θα υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ και smartphones (iOS, Android), μέσω της υπηρεσίας e-bill, δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης, παρακολούθησης και εξαργύρωσης προσφορών και προνομίων, δημιουργία πλατφόρμας συνεργατών και υποστήριξη της εφαρμογής και του προγράμματος προνομίων, διαχείριση προνομίων και επικοινωνία τους στο πελατολόγιο του οργανισμού με στοχευμένες καμπάνιες. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 465.000 ευρώ, ενώ προσφορές υποβάλλονται έως τις 22/03/2021.