Ο Δήμος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την πράξη με τίτλο «Δημιουργία και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ολοκληρωμένη προβολή και προώθηση των πολιτιστικών και φυσικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Ναυπακτίας». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 150.040 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/07/2020.