330.000 ευρώ για ανάπτυξη εφαρμογών VR και AR

Ο Δήμος Μυκόνου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Δήμου Μυκόνου με Κωδικό ΟΠΣ 5010704 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Ν. Αιγαίου». Το έργο συνδυάζει διαδραστικά εργαλεία όπως η εικονική πραγματικότητα και η επαυξημένη πραγματικότητα για να αλλάξει τον τρόπο που τόσο οι διαδικτυακοί επισκέπτες του νησιού, αλλά και αυτοί που επισκέπτονται το νησί, μαθαίνουν και βιώνουν την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας (Peter Pelekan’s Mykonos Virtual Guide) μεταφρασμένη σε 4 γλώσσες, εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας (Mykonos AR) σε 4 γλώσσες, εφαρμογή AR «Mykonos Giants Hunt» σε 5 γλώσσες και παιχνίδι με 3D γραφικά («Gaming Delos: the myths») σε 4 γλώσσες. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 329.034 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών τις 15/01/2021.