Η προκήρυξη αφορά, μεταξύ άλλων, σε θέσεις απασχόλησης όπως στελέχη με ειδίκευση στο marketing, την επικοινωνία και το online marketing. Ειδικότερα, η Πράξη, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής, προβλέπει 4 υποέργα: Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα, Προμήθειες και εκτυπώσεις επικοινωνιακού υλικού, Διοργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης, Υλοποίηση καμπάνιας γενικής τουριστικής προβολής για την προώθηση της Αθήνας ως μια ζωντανή και αυθεντική πόλη. Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά στο σύνολο τα 3,5 εκατ. ευρώ, με προθεσμία υποβολής συμμετοχών την 01/02/2019.