Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων διενεργεί διαγωνισμό για την «Υλοποίηση πλατφόρμας διαχείρισης και προβολής πολιτιστικού περιεχομένου» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακή Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος Κυκλάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 80.645 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 08/01/2021.