Υποβολή έως τις 20 Δεκεμβρίου
Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Προβολή του προγράμματος ενίσχυσης της οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ελλάδα».

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ είναι αναγκαίο να προβληθούν οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος ενίσχυσης της οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ελλάδα, σε ενδεικτικές περιοχές, κατάλληλες για παραγωγή οπτικοακουστικών έργων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ο ανάδοχος θα κληθεί να δημιουργήσει 13 σύντομες ταινίες, μία για κάθε περιφέρεια, 1 ντοκιμαντέρ διάρκειας 15’, 13 animated baners μικρής διάρκειας 10’’ έως 15’’, 1 filler, διάρκειας 60’’ έως 90’’, 2 fillers, μεγάλης διάρκειας 90’’ έως 120’’, 530 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, Ιστοσελίδα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 68.200 ευρώ. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την 20η Δεκεμβρίου.