Προϋπολογισμού 146.000 ευρώ
H Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού 146.012 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 03/01/2019.